Frågor och svar - FAQ

Betal- och kreditkort Mastercard/VISA

Hur avslutar jag min kredit?

Ca tre dagar efter att du gjort sista inbetalningen kontaktar du vår Kundservice på tel 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster eller så mejlar du oss.

Hur beställer jag utbyteskort?

För att beställa nytt kort kontaktar du Kundservice på 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag en adressändring?

Vi använder endast folkbokföringsadressen så när du har ändrat din adress hos Skatteverket uppdateras din adress.

Hur gör jag när jag har bytt namn?

Kontakta Kundservice på tel 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster

Jag vill ha hjälp med en reklamation.

Har du upptäckt ett kortköp som du själv inte har gjort? Har du tappat ditt kort eller blivit bestulen? Fick du inte ut det begärda beloppet från automaten? Du har i dessa situationer möjlighet att göra en kortreklamation. 

Glöm inte att spärra kortet på tel 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster

Kan jag ansöka om extrakort?

Nej, tyvärr går det för närvarande inte att ansöka om extrakort. Systemuppdateringar behövs för att säkerställa en trygg hantering av både huvud- och extrakortinnehavare.

Kan jag betala via e-faktura?

Ja det kan du, du loggar in på din internetbank och anmäler dig för e-faktura.

När får jag min avi?

Avierna kommer runt den 20:e varje månad.

När ska min betalning vara inne?

Betalningen skall vara oss tillhanda den sista varje månad.

Vad gör jag om jag behöver spärra mitt kort?

Du ringer till Kundservice på 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster för att spärra kortet och beställa ett nytt. Efter kontorstid kopplas du över till Nordeas spärrservice. Kundservice nås på vardagar mellan 9-17.

Vad gör jag om jag glömt min pinkod?

Du kontaktar vår Kundservice på tel: 08-402 57 52Öppnas i nytt fönster.

Vad händer om jag betalar in för sent eller om jag betalar för lite?

Betalningen ska vara oss tillhanda den sista vardagen varje månad. Inkommer betalningen för sent tillkommer en förseningsavgift, ränta och administrationsavgift. Vid skriftlig betalningspåminnelse debiteras även en påminnelseavgift vid nästkommande avi.

Vad har jag för OCR-nummer?

OCR-numret är samma varje månad och framgår av din avi.

Bil- och fritidsfinansiering - avbetalning

Hur gör jag för att extraamortera min kredit?

En privatperson med ett avbetalningsavtal har enligt Konsumentkreditlagen alltid rätt att extraamortera. För att vi ska kunna hantera din extraamortering på snabbaste sätt vill vi att du följer nedanstående punkter.

  • Inbetalningen ska göras till Nordea Finans Sverige AB. Vi ber dig titta på den senaste avin och betala till PG eller BG som finns angivet på avin.
  • Om du gör betalningen via din Internetbank - använd OCR-numret, som finns på din senaste avi, som referens.
  • Om du med extraamorteringen avser att betala av krediten snabbare måste du även kontakta Nordea Finans via telefon - se aktuellt telefonnummer på avin. I annat fall behåller vi avtalets löptid och du får därmed en lägre månadskostnad.
Hur gör jag om jag vill lösa min kredit?

En privatperson med ett avbetalningsavtal har enligt Konsumentkreditlagen alltid rätt att lösa sin kredit i förtid. Kundservice hjälper dig att räkna fram exakt lösenbelopp om du önskar lösa krediten. Telefonnumret till Kundservice är 08-402 57 58Öppnas i nytt fönster

Hur lång tid dröjer det innan ni kan se betalningen när jag har löst min kredit?

Normalt sett tar det tre bankdagar innan vi ser din betalning. Så snart vi registrerat betalningen löser vi din kredit och meddelar Transportstyrelsen att krediten är avslutad. Transportstyrelsen skickar därefter ut nya registreringsbevis till den som då står som ägare till fordonet.

Kan jag betala via autogiro?

Ja det kan du. Kontakta Kundservice eller skriv ut en autogiroanmälan från Bankgirot (pdf)Öppnas i nytt fönster direkt och skicka den till oss:

Nordea Finans
Kundservice
L415 
105 71 Stockholm

Förutom kontoinformation krävs det att du fyller i ditt kontraktsnummer och ditt registreringsnummer. De hittar du på din faktura.

Kan jag lägga till en medlåntagare i mitt avtal?

Nej, vi kan inte ta in en medlåntagare i ett befintligt avtal.

Kan jag överlåta min kredit till någon annan?

Objektet i ditt avtal står som säkerhet för krediten. Om du önskar sälja objektet finns det möjlighet att mot en avgift överlåta avtalet till den tilltänkta ägaren. Skicka en skriftlig begäran om överlåtelse, med den tilltänkta ägarens adressuppgifter, namn och personnummer. När Kundservice mottagit din förfrågan gör vi en sedvanlig kreditprövning av den tilltänkta ägaren. Om krediten beviljas kommer överlåtelsehandlingar för påskrift på posten. Den nya kunden kommer att debiteras en överlåtelseavgift. Om vi inte kan godkänna din förfrågan meddelar vi dig via post.

Kan någon som inte är med på avtalet stå som ägare av fordonet i Vägtrafikregistret?

Nej. Som säkerhet för lånet har Nordea Finans, enligt avtalet, återtaganderätt av objektet och av det skälet går det inte att sälja objektet och behålla lånet. I Vägtrafikregistret måste objektet vara registrerat på någon av kredittagarna i avtalet. Eventuell borgensman kan inte stå som ägare i Vägtrafikregistret.

När försvinner kreditmarkeringen i Vägtrafikregistret efter det att jag löst min kredit?

Så snart vi erhållit er slutbetalning så kommer kreditmarkeringen att försvinna i bilregistret. Detta syns normalt sett dagen efter vi registrerat din slutbetalning.

När kommer min första faktura?

Första fakturan kommer månaden efter leveransdatum av ditt finansierade objekt.

Om det är två kredittagare i avtalet - kan en träda ur?

Ja, en person kan överlåta sin del av avtalet till den medlåntagare som redan står med på avtalet. Skicka en skriftlig begäran om utträde. Den ska vara undertecknad av båda parter. När Kundservice mottagit er begäran gör vi en sedvanlig kreditprövning. Om krediten beviljas får ni överlåtelsehandlingar för påskrift på posten. Om vi inte kan godkänna er förfrågan meddelar vi er via post.

Varför är det en aviavgift vid autogirobetalning?

Det beror på att vi fortfarande skickar en pappersavi till dig för att redovisa din aktuella kapitalskuld, ränta och månadsbelopp. Vi redovisar även eventuella ändringar av räntesatsen och annan viktig information. Aviavgiften täcker våra kostnader för faktureringen: papper, tryck, kuvert, porto, transaktionsavgifter till banken och andra administrativa kostnader. Har du fler frågor kring aviavgiften är du välkommen att kontakta Kundservice på tel: 08-402 57 58Öppnas i nytt fönster.

Varför är första fakturan på ett högre belopp än vad avtalet säger?

På den första fakturan du får baseras räntekostnaden från leveransdag till och med den sista dagen i leveransmånaden. Utöver denna räntekostnad tillkommer din ordinarie månadskostnad varför din första faktura kan vara på ett högre belopp

Varför skickar ni ut en avisering när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera om aktuell räntesats och skuld samt vilket belopp vi kommer att debitera just denna månad. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till våra kunder.

Hur ser Nordea Finans avier och fakturor ut?

Fr o m slutet av mars 2015 byter vi utseende på våra avier och fakturor. Här nedan ser du ett par exempel.

Avbetalningsavi

Avbetalningsavi 

Kontoavi

Butikskredit för privatpersoner

Hur ansöker jag om att höja min kreditgräns?

Höjning kan du göra via butiken eller via servicekortet som finns på baksidan av ditt kontoutdrag. På vissa av våra produkter kan vi erbjuda höjning via e-legitimation.

Hur gör jag en adressändring?

Vi använder endast folkbokföringsadressen så när du har ändrat din adress hos Skatteverket uppdateras din adress.

Hur beställer jag nytt kort?

För att beställa nytt kort kontaktar du Kundservice på tel: 08-14 04 70Öppnas i nytt fönster.

Hur gör jag när jag har bytt namn?

Kontakta Kundservice på tel 08-14 04 70Öppnas i nytt fönster.

Kan jag ansöka om extra kort?

Vill du ha ett extrakort till en familjemedlem för Ving holiday card eller Mekonomenkortet kontakta Kundservice på 08-14 04 70Öppnas i nytt fönster.

Vad gör jag om jag tappat mitt kort?

Du ringer till Kundservice på telefonnummer 08-14 04 70Öppnas i nytt fönster för att spärra kortet och beställa ett nytt.

Hur ser Nordea Finans avier och fakturor ut?

Fr o m slutet av mars 2015 byter vi utseende på våra avier och fakturor. Här nedan ser du ett par exempel.

Avbetalningsavi

Avbetalningsavi 

Kontoavi

Leasing och hyra

När kommer min första faktura?

Första fakturan kommer månaden efter leveransdatum av ditt finansierade objekt.

Kan jag överlåta mitt leasingavtal till någon annan?

Det är Nordea Finans som äger objektet, därför kan du inte sälja det. Men det finns möjlighet att överlåta avtalet, mot en avgift.

Kan man förlänga ett leasingavtal efter ordinarie leasingperiod?

Efter grundleasingstiden förlängs normalt sett ditt leasingavtal automatiskt med 24 månader men utan uppsägningstid. Vill du förlänga med en annan tidsperiod eller få mer information, kontakta Kundservice.

Vad händer när leasingavtalet löper ut?

Efter grundleasingstiden förlängs normalt ditt leasingavtal automatiskt med 24 månader men utan uppsägningstid. För mer information om detta kontakta Kundservice.

Varför är det en aviavgift vid autogirobetalning?

Det är för att informera vilket belopp vi kommer att debitera just denna månad. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Varför är första fakturan på ett högre belopp än vad avtalet säger?

På första fakturan kan det finnas en interimsleasingavgift som tillkommer utöver din ordinarie leasingavgift. Interimsleasingavgiften är hyran från och med leveransdagen t.o.m. ordinarie avtalsstart och debiteras med 1/30 dels leasingavgift per dag.

Varför skickar ni ut en avisering när jag betalar via autogiro?

Det är för att informera vilket belopp vi kommer att debitera just denna månad. På det månatliga underlaget får vi också ut viktig information till alla våra kunder.

Årsbesked

Vad är ett årsbesked?

Årsbeskedet visar statusen på dina lån/konton per 31 december 2017, betalda respektive erhållna räntor under 2017 och är ett deklarationsunderlag. Där framgår vilka uppgifter som lämnats till skatteverket. Du hittar ditt årsbesked under Logga in, Avtal upptill på sidan. Logga in med mobilt BankID.