Behandling av personuppgifter och cookies

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär (till exempel en intresseanmälan eller ansökan) i Nordeas Internet- och telefontjänster eller på de öppna sidorna på www.nordea.seÖppnas i nytt fönster eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av banken och i förekommande fall även av annat företag i Nordeakoncernen för förberedelse och administration av den berörda tjänsten.

Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och banken i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig

Nordea Bank AB är personuppgiftsansvarig. I de fall annat företag i Nordeakoncernen (till exempel Nordea Liv & Pension, Nordea Fonder eller Nordea Finans) är personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i Nordeakoncernen kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Nordea Bank AB, Personuppgiftsansvarig, N6001, 105 71 Stockholm

Registrering av IP-adresser
Vid besök på Nordea.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Nordeas webbplats och Internetbanken för privatkunder

Allmänt

Nordea samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Nordeas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Nordeas internetbankskunder.

Nordea kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part.

Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Nordeas webbplats.

Vilka uppgifter samlas in?

Nordea samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Nordeas webbplats:

  • IP-adress
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc)
  • Operativsystem (Windows etc)
  • Inloggningssätt
  • Besökta sidor

Ändamål

Nordea lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Nordea använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Nordea använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Vem handlägger uppgifterna?

Nordea övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Nordea kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Nordea amerikanska Webtrends för hantering av uppgifterna. Webtrends är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998) genom Safe Harbour-avtalet mellan USA och EU.

Nordea kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan med aktörer i finanssektorn.

Nordea tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Nordea definierat.

Nordea kan använda uppgifter som kunder uppgett i nätbanken för privatkunder för specifika syften, t.ex. analys och marknadsföring.

Cookies

Nordea använder cookies för att samla in information automatiskt. En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar i webbesökarens dator. Textfilen innehåller information som används t.ex. för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Nordea använder både sessionscookies och cookies som lagras (persistent cookies).

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte inaktiverat cookies utgår Nordea från att du accepterar användningen av dem.

En förutsättning för att du ska kunna använda Nordeas nättjänster är att du accepterar sessionscookies. Dessa cookies används för att du ska kunna utföra dina bankärenden på ett enkelt och smidigt sätt och de försvinner när du loggar ut ur Nordeas tjänst.

Så här inaktiverar du cookies

Klicka på nedanstående länk för information om att inaktivera cookies.
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2Öppnas i nytt fönster

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt om du har frågor om denna artikel eller Nordeas användning av webbstatistik.