Solnedgang i skogen

Nordea Finans i korthet

Nordea Finans har under ett antal år haft en ledande roll som finansbolag i Sverige.

Framgången bygger på vår gedigna kompetens och erfarenhet samt ett nära samarbete med Nordeas kontor och våra samarbetspartners.

Nordea Finans finns idag i Danmark, Finland och Norge, vilket ger oss goda möjligheter att erbjuda såväl lokala som globala finansieringslösningar. Tillsammans är vi norra Europas största finansbolag.

Vårt erbjudande 
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter och helhetslösningar som gör att våra kunder kan  

  • finansiera sina investeringar:
  • öka cash-flow 
  • öka försäljning och kundlojalitet.

Några exempel på produkter är: leasing, avbetalning, fakturabelåning, kontraktsbelåning och kort- och konsumentkrediter. Vi erbjuder också helhetslösningar inom finansiering och administration av tjänstebilar och asset lifecycle management. 

Nordea Finans Sverige är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank.