Därför ställer vi frågor till dig

Känn din kund

Vi ställer en del frågor till dig utifrån vissa lagkrav som har till syfte att motverka finansiell brottslig verksamhet. Som en del av en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från finansiell brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Var på din vakt 

Brottslingar kan försöka utnyttja dig. Men det finns saker du kan göra för att bidra till att bekämpa brottslighet. Låt aldrig någon annan använda ditt kort eller konto. Se till att din dator är ordentligt skyddad, och var på din vakt när du får mejl från okända avsändare eller uppmanas att klicka på länkar. Läs mer om säkerhet och bedrägeriÖppnas i nytt fönster. Kom ihåg att seriösa aktörer aldrig frågar dig om lösenord. Om du någon gång blir kontaktad och känner dig osäker, kontakta avsändaren först, innan du ger ut information.

Varför frågar vi?

Varför ställer vi vissa frågor?

Vi vet att nästan alla våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet. Därför ställer vi frågor när du blir kund och även fortsättningsvis. Allt du svarar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Utan information får vi inte hjälpa dig

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra den tjänst som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsidaÖppnas i nytt fönster om penningtvätt.

Politiskt utsatt ställning
Skatterättslig hemvist
Verklig huvudman