Woman working at the computer

Årsbesked

Årsbeskedet visar statusen på dina lån/konton per 31 december föregående år, betalda respektive erhållna räntor under föregående år och är ett deklarationsunderlag. Där framgår vilka uppgifter som lämnats till skatteverket.

Digitala årsbesked

Digitala årsbesked

Du får årsbesked digitalt

Som en del i vårt miljöarbete har vi gjort årsbeskeden digitala. Det innebär att ditt årsbesked för 2018 är tillgängligt på nordeafinans.se från januari 2019. 

Du kan se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal och meddelanden.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.

Villkorsändring