Woman working at the computer

Årsbesked

Årsbeskedet visar statusen på dina lån/konton per 31 december föregående år, betalda respektive erhållna räntor under föregående år och är ett deklarationsunderlag. Där framgår vilka uppgifter som lämnats till skatteverket.

Digitala årsbesked

Digitala årsbesked

Du får årsbesked digitalt framöver

Som en del i vårt miljöarbete gör vi årsbeskeden digitala 2017. Det innebär att ditt årsbesked under januari 2017 kommer att göras tillgängligt på nordeafinans.se. 

Senast den sista januari 2017 kommer du att kunna se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.

Villkorsändring