Humankonto

Här kan du ansöka online om ett Humankonto hos Nordea Finans.

Nordea Finans prövar din återbetalningsförmåga. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka:

  • Du ska vara minst 18 år.
  • Inte ha några betalningsanmärkningar.
  • Ha en fast inkomst på lägst 125 000 kr.
  • Har du egen rörelse ska verksamheten ha varit i gång i minst tre år.
  • Du behöver ha svenskt personnummer.

Efter att din ansökan behandlats och om ditt konto blivit godkänt fyller du i betalningsuppdraget och mejlar till es.aedron@sop.