Årsbesked

Årsbeskedet visar statusen på dina lån/konton per 31 december föregående år, betalda respektive erhållna räntor under föregående år och är ett deklarationsunderlag. Där framgår vilka uppgifter som lämnats till skatteverket.

Digitala årsbesked Villkorsändring Digitala årsbesked

Du kommer att få årsbesked digitalt framöver

Som en del i vårt miljöarbete gör vi årsbeskeden digitala 2017. Det innebär att ditt årsbesked under januari 2017 kommer att göras tillgängligt på nordeafinans.se. 

Senast den sista januari 2017 kommer du att kunna se ditt årsbesked när du loggar in med Mobilt BankID under Logga in – Avtal.

Ditt årsbesked lagras i ett digitalt arkiv i minst 5 år om du inte väljer att ta bort det. Du kan även skriva ut eller spara det på din dator.

Villkorsändring

Villkorsändring i samband med övergången till digitala årsbesked

I våra avbetalningskontrakt ändras andra meningen i punkt 32, Meddelande m m, i allmänna villkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos säljaren eller som i annat fall är känd för säljaren.”

För våra MasterCard och Visakort ändras andra meningen i punkt 26, Meddelanden, i kontobestämmelserna till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”

För våra konton ändras andra meningen i punkt 16, Meddelanden, i kontovillkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”

För våra lån ändras andra meningen i punkt 13, Meddelanden m m, i allmänna villkoren till:
“I annat fall skickas information och meddelanden via annan elektronisk kommunikationstjänst eller per post till den adress som är registrerad hos NF eller som i annat fall är känd för NF.”