Nordea Techfleet

Nordea Techfleet ger dig kontroll över hela din IT-park. Dessutom sänker du dina kostnader jämfört med om du köper din IT-utrustning.

Om Nordea Techfleet

Med Nordea Techfleet kan du anpassa kostnaderna efter utrustningens livslängd. Du kan lättare planera och budgetera för din utrustning. Du väljer själv om du vill finansiera hela eller delar av IT-parken.

Vilka är fördelarna?

 • Ger dig kontroll över din IT-park och gör det enkelt att hantera förändringar genom vårt managementsystem.   
 • Minskar din totalkostnad jämfört med att köpa utrustningen. 
 • Förenklar och minskar kostnaden för återlämning. 
 • Hanterar utrustningen miljömässigt korrekt och rensar data enligt gällande krav vid återlämning. 

Innan köp av Nordea Techfleet

 • Du väljer själv vilken leverantör du vill använda och kan anpassa kostnaderna efter IT-utrustningens livslängd. 
 • Vi garanterar utrustningens restvärde vilket sänker dina kostnader. 
 • Du kan lättare planera och budgetera för din utrustningspark.
 • Du väljer själv om du vill finansiera hela eller delar av IT-parken från en eller flera leverantörer.

Under hyrestiden

AssetAdvantage™ är ett webbaserat managementsystem som hjälper dig att styra kostnader och maximera användandet av utrustningen under hela livscykeln.

Med AssetAdvantage™ kan du bland annat:

 • flytta tillgångar inom hela organisationen

 • skapa rapporter, t ex rapport för framtida hyror och IFRSrapport.

 • hantera återlämning och byten online

 • fördela kostnader enligt företagets riktlinjer (t ex per kostnadsställe)

När hyrestiden går ut

Vid hyresperiodens slut väljer du själv om du vill återlämna, förlänga hyresperioden eller köpa IT-utrustningen. 

Om du väljer att återlämna kommer utrustningen rensas från data (enligt Datainspektionens krav, GDPR etc) och hanteras miljömässigt enligt WEEE, ISO 9001 och 14001.