Leasing

Finansiera investeringen utan att varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.

Om Leasing Mer fakta Leasingförsäkring Överlåtelse Priser Om Leasing

Om Leasing

Ett smidigt sätt att finansiera en investering är att leasa/hyra in utrustning till företaget. Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta dess checkkredit. Utrustningen hyrs istället från Nordea Finans, som äger utrustningen.

Dina fördelar:

 • Någon annan säkerhet behövs normalt inte.
 • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att det beskattningsbara resultatet sänks.
 • Ingen kapitalbindning för företaget när rörelsekapitalet kan användas effektivare.
 • När leasingtiden är slut kan utrustningen till exempel köpas eller fortsätta att hyras.
Mer fakta

Så här går det till:

 1. Du behöver investera i viss utrustning till ditt företag och förhandlar med din leverantör om villkoren (priser, garantier med mera). Därefter tar du kontakt med ditt bankkontor.
 2. Efter att krediten godkänts upprättas leasingavtal med Nordea Finans.
 3. På uppdrag av dig, och på de villkor du har förhandlat fram med leverantören, beställer Nordea Finans utrustningen av leverantören.
 4. Du får utrustningen och leveransgodkänner den.
 5. Nordea Finans, som nu äger utrustningen, blir fakturerad av leverantören och betalar fakturan efter ditt leverans-/betalningsgodkännande. 6.
 6. Du betalar överenskommen leasingavgift/-hyra månads- eller kvartalsvis i förskott till Nordea Finans.
Leasingförsäkring

Med vår produktförsäkring kan du känna dig trygg om dina försäkrade saker plötsligt går sönder eller försvinner.

Dina fördelar:

 • Du har en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd händelse.
 • Självrisk 2 000 kr per skada.
 • Ingen avskrivning. Ersättning med reparation, likvärdig eller ny vara.

Med vår egendomsförsäkring får du en allriskförsäkring som ersätter all plötslig och oförutsedd skada.

Dina fördelar:

 • Du får en allriskförsäkring som ersätter all plötslig och oförutsedd skada på egendomen, med få undantag.
 • Allriskförsäkringen täcker även maskinskada.

För IT-utrustning i skolverksamhet finns en allriskförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd händelse. Självrisken ligger på 2000 kronor per objekt, men bara 1000 kronor för lärare och elevers bärbara IT-utrustning.

Dina fördelar:

 • En allriskförsäkring som ersätter utifrån kommande plötslig och oförutsedd händelse.
 • Självrisk 2 000 kr per objekt. För bärbar IT-utrustning som brukas av skolelever eller lärare är självrisken 1 000 kr per skadetillfälle.
 • Ingen avskrivning. Ersättning med reparation, likvärdig eller ny vara.
Överlåtelse

Vill du överlåta ditt företags leasingavtal till ett annat bolag skriver du ut, fyller i och skriver under blanketten "Anhållan om överlåtelse av leasingavtal" och skickar den till:

Nordea Finans
Kundservice
L435
105 71 Stockholm

Vi gör en sedvanlig kreditprövning på den tilltänkta leasetagaren. Om krediten beviljas får du en överlåtelsehandling för påskrift. Om vi inte kan godkänna förfrågan meddelar vi dig det.

Priser

Priser

Leasing
SpecifikationPriser
LeasingEnligt offert