Rörelse- och Investeringskrediter

Corporate man and woman 

Omvandla kundfordringar 

till likvida medel

Läs mer om Factoring
I Fokus Fler tjänster I Fokus

Leasing

Hyr utrustning till företaget

Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.

Avbetalning

Finansiering av fordon och maskiner till produktionsutrustning

Investeringsobjektet ägs av företaget och fungerar som säkerhet för krediten.

Bilfinansiering

Bilfinansiering av enstaka bilar till stora vagnparker

Dra av halva momsen på leasinghyran

Fler tjänster

Avbetalning

Finansiering av fordon och maskiner till produktionsutrustning

Investeringsobjektet ägs av företaget och fungerar som säkerhet för krediten.

Bilfinansiering

Bilfinansiering av enstaka bilar till stora vagnparker

Dra av halva momsen på leasinghyran

Factoring

Omvandla företagets kundfordringar till likvida medel

Du får snabbt pengar för dina fordringar

Kreditskydd Öppnas i nytt fönster

Ett komplement till din avbetalningskredit

Ger dig en försäkring som innebär att din del av kreditbeloppet amorteras.

Leasing

Hyr utrustning till företaget

Du behöver varken utnyttja företagets kassamedel eller belasta checkkrediten.