Operationell billeasing

Finansiell billeasing

För företag som har fler bilar erbjuder vi en vagnparksram som underlättar hanteringen genom elektroniskt beställningsförfarande och leveransgodkännande, samt förmånligare villkor. Billeasing görs på avtalstider mellan två - fem år.

Dina fördelar:

  • Du får dra av halva momsen på leasinghyran.
  • Bilen utgör säkerheten och någon annan säkerhet behövs normalt inte. 
  • Ingen kapitalbindning för företaget utan rörelsekapitalet kan istället användas effektivare. 
  • Hyran är fullt avdragsgill vilket betyder att hyran sänker det beskattningsbara resultatet.
  • Vi erbjuder grön billeasing för elbilar. 
Fleet management

Fleet management

Administration kostar pengar och binder resurser, i synnerhet för bilar där fakturorna kan svåra att kontrollera. Det i sin tur kan leda till att felaktiga fakturor till felaktiga belopp betalas. Vi erbjuder en tjänst som innebär att all biladministration styrs om till oss.

Vi pratar med verkstäderna för din räkning och säkerställer att rätt jobb blir utfört till rätt pris. Vi bevakar goodwill och garantireparationer. Utöver det tar vi hand om alla andra fakturor som berör din bil som drivmedel, däck, trängselskatter, leasinghyror mm. 

Varje månad erhåller du en elektronisk samlingsfaktura och konteringsunderlag från oss med en specifikation på alla transaktioner per registreringsnummer. Självklart kan du via webben logga in och ta ut de rapporter du behöver för att ha koll på din bil eller din vagnpark.

Försäkring
Biltrading

Bilportal

Leasa bil? Spara tid och få experthjälp.

Läs mer om Bilportal

Operationell billeasing

Leasinggivaren bär restvärdesrisken för bilen efter leasingperiodens slut.

Läs mer om operationell billeasing